Speeldag
Start  -  Eind september/begin oktober 2021Afhankelijk van de evolutie van de coronapandemie hopen wij ten stelligste om eind september - begin oktober 2021 te kunnen starten met ons nieuw clubkampioensschap.